background
logotype
image1 image2 image3 image4

Mål och bakgrund/ Tausta ja tavoitteet

Att som äldre få kunna bo kvar i det egna hemmet, under trygga förhållanden, är något som både seniorer och samhället värnar om.

Hemma Bäst - Kotona Paras projektet vill utveckla lösningar som möjliggör äldres hemmaboende så länge som möjligt. Vi vill sammanföra den evidens som finns kring att stöda och främja äldre personers hemmaboende och ett aktivt liv, utifrån äldres behov och önskemål. Projektet betonar även de äldres säkerhet i hemmet samt att professionella skall få redskap att identifiera säkerhetsrisker i hemmet. I enlighet med den nya räddningslagen (379/2011) är personal inom vård och det sociala området skyldiga att rapportera om upptäckta säkerhetsbrister i hemmen. SPEK, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tillhandahåller säkerhetsskolning och ”lägenhetssimulator” i projektet.

_________________________

Mahdollisuus asua omassa kodissa vielä ikääntyneenä, turvallisissa olosuhteissa, on asia, jota halutaan vaalia sekä senioreiden että yhteiskunnan taholta.

Hemma Bäst - Kotona Paras hankkeessa haluamme löytää ratkaisuja, joiden avulla ikääntyneiden ihmisten olisi mahdollista asua kotona mahdollisimman pitkään. Tavoitteenamme on tehdä yhteenvetoa aikaisemmasta tutkimustiedosta liittyen ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemiseen ja edistämiseen. Projektissa korostetaan myös ikääntyneiden ihmisten turvallisuutta kotona sekä ammattihenkilöstölle annettavia valmiuksia turvallisuusriskien tunnistamiseen kodeissa. Uuden pelastuslain (379/2011)mukaansosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on velvollinen raportoimaan havaitsemistaan turvallisuuspuutteista kodeissa. SPEK, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, tarjoaa projektin turvallisuuskoulutuksen ja ”asuntosimulaation”.